• Odbierz prezent
SYNEKTIK S.A.: Rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku Axumin® (podmiot odpowiedzialny Blue Earth Diagnostics) o miejsce wytwarzania w Mszczonowie (2021-02-18 16:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku Axumin® (podmiot odpowiedzialny Blue Earth Diagnostics) o miejsce wytwarzania w Mszczonowie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu zakładu produkcji radiofarmaceutyków w Mszczonowie spółki zależnej od Emitenta – Synektik Pharma Sp. z o.o., jako miejsca wytwarzania produktu leczniczego Axumin®.

Rejestracja miejsca wytwarzania produktu leczniczego jest następstwem porozumienia pomiędzy Synektik Pharma Sp. z o.o. (wcześniej IASON Sp. z o.o.) z Blue Earth Diagnostics Ltd w sprawie wprowadzenia na polski rynek radioznacznika Axumin® (fluciclovine 18F), stosowanego w diagnostyce raka prostaty (raport ESPI 19/2018 z 6 czerwca 2018 r.).

Produkt leczniczy Axumin® to innowacyjny radiofarmaceutyk, stosowany do obrazowania przy pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. positron emission tomography, PET) u osób z podejrzeniem wznowy nowotworu prostaty w oparciu o podwyższone stężenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen, PSA) we krwi, szczególnie przydatny w przypadkach niskich poziomów PSA. Axumin® jest jedynym radiofarmaceutykiem o tym przeznaczeniu dopuszczonym do obrotu w krajach Unii Europejskiej i USA. Synektik Pharma Sp. z o.o. jest wyłącznym wytwórcą Axumin® na polskim rynku.

Zarząd uznał przedmiotowe zdarzenie za istotne, ponieważ produkcja radiofarmaceutyków jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik SA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A.Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-710Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Witosa31
(ulica)(numer)
+48 (22) 327 09 10+48 (22) 849 80 55
(telefon)(fax)
synektik@synektik.com.plww.synektik.pl
(e-mail)(www)
521 319 78 80015164655
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Cezary KozaneckiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk