• Odbierz prezent
SYNEKTIK S.A.: Rozpoczęcie badania pacjentów w ramach pozwolenia na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika (2021-10-26 15:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Rozpoczęcie badania pacjentów w ramach pozwolenia na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka uzyskała zgodę z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na prowadzenie III fazy badań klinicznych kardioznacznika.

Jednocześnie Zarząd potwierdza, że Spółka posiada wszelkie niezbędne pozwolenia i tym samym rozpoczyna badania pacjentów w ramach III fazy.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Synektik SA za istotną ze względu na strategiczne znaczenie projektu kardioznacznika w rozwoju Grupy Kapitałowej Synektik.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A.Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-728Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Józefa Piusa Dziekońskiego3
(ulica)(numer)
+48 (22) 327 09 10+48 (22) 849 80 55
(telefon)(fax)
synektik@synektik.com.plsynektik.com.pl
(e-mail)(www)
521 319 78 80015164655
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26CEZARY KOZANECKIPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk