• Odbierz prezent
SYNEKTIK S.A.: Powołanie Prokurenta (2021-02-17 11:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Powołanie Prokurenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17.02.2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie ustanowienia prokury w Spółce. Z dniem 17.02.2021 r., powołano na prokurenta Pana Artura Ostrowskiego, określając prokurę jako łączną uprawniającą do dokonywania czynności wyłącznie z członkiem organu zarządzającego

Pan Artur Ostrowski złożył wobec Spółki oświadczenia, z których wynika, że: nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności do niej konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys zawodowy Pana Artura Ostrowskiego stanowi załączniki do niniejszego raportu
Załączniki
PlikOpis
Życiorys Artura Ostrowskiego _ prokura.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYNEKTIK S.A.Przemysł farmaceutyczny
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-710Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Witosa31
(ulica)(numer)
+48 (22) 327 09 10+48 (22) 849 80 55
(telefon)(fax)
synektik@synektik.com.plww.synektik.pl
(e-mail)(www)
521 319 78 80015164655
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Cezary KozaneckiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk