• Odbierz prezent
SYGNITY: Wypowiedzenie umowy o pracę przez Członka Zarządu (2022-09-30 21:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2022
Data sporządzenia: 2022-09-30
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Wypowiedzenie umowy o pracę przez Członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 września 2022 roku Pani Inga Jędrzejewska pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych złożyła wypowiedzenie umowy o pracę łączącej ją ze Spółką. Wypowiedzenie umowy następuje z dniem dzisiejszym z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie Spółka informuje, iż wypowiedzenie ww. umowy nie jest równoznaczne z formalną rezygnacją z ww. funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki, wobec czego na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Pani Inga Jędrzejewska pozostaje Wiceprezesem Zarządu ds. Finansowych w Spółce.


Szczegółowa podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dziennik Ustaw z 2018, poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITYInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu17B
(ulica)(numer)
022 290 88 00022 290 88 01
(telefon)(fax)
info@sygnity.plwww.sygnity.pl
(e-mail)(www)
586-00-05-293190407926
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-30Maciej RóżyckiPrezes Zarządu
2022-09-30Mariusz JurakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk