• Odbierz prezent
SYGNITY: Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. (2021-03-29 20:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 dotyczącego zwołania na dzień 31 marca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. („ZWZ”), Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach łącznie za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020 („Sprawozdanie”) oraz raport atestacyjny zawierający wniosek biegłego rewidenta z przeprowadzonej oceny Sprawozdania. Wyrażenie przez ZWZ opinii nt. Sprawozdania przewidziane jest w punkcie 14 planowanego porządku obrad ZWZ.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. o wynagrodzeniach.pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 9_2021
Raport BR - sprawozdanie o wynagrodzeniach Sygnity S.A..pdfZałącznik do raportu bieżącego nr 9_2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITYInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu 17B
(ulica)(numer)
022 290 88 00022 290 88 01
(telefon)(fax)
biuro_zarzadu@sygnity.plwww.sygnity.pl
(e-mail)(www)
586-00-05-293190407926
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Bogdan ZborowskiPrezes Zarządu
2021-03-29Mariusz JurakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk