• Odbierz prezent
SYGNITY: Informacja o zawarciu umowy z doradcą (2021-03-18 15:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Informacja o zawarciu umowy z doradcą
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sygnity S.A. (dalej: „Sygnity”, „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych i zapowiadanego procesu wyboru profesjonalnego doradcy, informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 18 marca 2021 roku, zawarł umowę z PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie w zakresie wsparcia Emitenta w procesie przeglądu opcji strategicznych Grupy Sygnity.
Spółka przypomina, że zgodnie z ww. raportem bieżącym przegląd opcji strategicznych będzie obejmował wybór optymalnego wariantu realizacji długoterminowego celu Grupy Sygnity, którym jest dalszy rozwój Grupy Sygnity oraz wzrost wartości dla akcjonariuszy, w szczególności poprzez potencjalne możliwości poszukiwania inwestorów strategicznych lub dokonanie transakcji o innej strukturze, które mogłyby prowadzić do wzrostu wartości Grupy Sygnity, jak również ewentualny brak działań Emitenta związanych z wyżej wymienionymi opcjami.
O dalszych istotnych decyzjach w tym zakresie Zarząd Sygnity będzie informował w trybie stosownych raportów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITYInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu 17B
(ulica)(numer)
022 290 88 00022 290 88 01
(telefon)(fax)
biuro_zarzadu@sygnity.plwww.sygnity.pl
(e-mail)(www)
586-00-05-293190407926
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Bogdan ZborowskiPrezes Zarządu
2021-03-18Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk