• Odbierz prezent
SYGNITY: Aktualizacja informacji nt. Umowy Restrukturyzacyjnej (2021-03-22 19:08)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SYGNITY
Temat
Aktualizacja informacji nt. Umowy Restrukturyzacyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z 27 kwietnia 2018 r. Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Sygnity”, „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. powziął informację o nabyciu przez „Value” Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („Value FIZ”) wierzytelności względem Emitenta od spółki Microsoft Ireland Operations, Ltd. z siedzibą w Dublinie („Microsoft”). Wierzytelności będące przedmiotem transakcji między Value, a Microsoft są objęte postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 27 kwietnia 2018 r., zawartej przez Spółkę z jej wierzycielami („Umowa Restrukturyzacyjna”).

Zgodnie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej dotychczasowy wierzyciel (tj. w przedmiotowym przypadku Microsoft) może dokonać przelewu wszystkich swoich praw i obowiązków z tytułu Umowy Restrukturyzacyjnej na nowego wierzyciela (tj. w przedmiotowym przypadku Value FIZ), przy czym czynność ta dla swojej skuteczności wymaga dodatkowo spełnienia czynności formalnych w postaci przystąpienia przez nowego wierzyciela do Umowy Restrukturyzacyjnej oraz zawiadomienia pozostałych stron umowy o tym przystąpieniu, co powinno nastąpić w najbliższej przyszłości.

W przypadku braku realizacji wskazanych powyżej czynności o charakterze formalnym Emitent przekaże stosowną aktualizację.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż Value FIZ jest akcjonariuszem Spółki.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA
(pełna nazwa emitenta)
SYGNITYInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Postępu 17B
(ulica)(numer)
022 290 88 00022 290 88 01
(telefon)(fax)
biuro_zarzadu@sygnity.plwww.sygnity.pl
(e-mail)(www)
586-00-05-293190407926
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Bogdan ZborowskiPrezes Zarządu
2021-03-22Mariusz JurakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk