• Odbierz prezent
SYG: Korekta raportu EBI nr 15/2022 z dn. 3.10.2022 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (2022-10-04 19:40)
fot. freepik.com
Zarząd Sygnis SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje korektę raportu EBI nr 15/2022 z dn. 3 października 2022 r., w którym poinformował o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki. Korekta dotyczy wyłącznie załączonych do niniejszego komunikatu życiorysów, w zakresie terminów upływu kadencji oraz uzupełnienia o wszystkie informacje o których mowa w §10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Jednocześnie Zarząd przypomina, iż w dniu 3 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze podjętych uchwał:
- odwołało z Rady Nadzorczej Panie Anastazję Burgs i Aleksandrę Anklewicz oraz Panów Macieja Sadowskiego, Łukasza Kaletę i Jana Golińskiego,
- postanowiło, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji składać się będzie z 7 członków,
- powołało do Rady Nadzorczej nowej kadencji Panie Anastazję Burgs, Aleksandrę Anklewicz Karolinę Opielewicz oraz Panów Macieja Sadowskiego, Łukasza Kaletę, Jana Golińskiego i Grzegorza Bronę.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-10-04 19:40:50Andrzej BurgsPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk