• Odbierz prezent
SWK: Oddelegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka zarządu (2021-09-25 17:22)

Spis załączników:

Shockwork Games S.A. z siedzibą w Lublinie („Emitent”) informuje, że w dniu 24 września 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 383 §1 k.s.h., podjęła uchwałę o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej Emitenta - pana Aleksandra Sierżęga - do pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta na okres trzech miesięcy.

W ocenie Rady Nadzorczej, w sytuacji rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu, oddelegowanie pana Aleksandra Sierżęga do pełnienia funkcji Członka Zarządu zapewni Emitentowi niezbędną stabilność, a przede wszystkim możliwość realizacji planów wydawniczych. Pan Aleksander Sierżęga, jest osobą o bardzo dużym doświadczeniu branżowym, który jako Prezes Zarządu No Gravity Games S.A. współpracował z Emitentem przez dłuższy okres czasu, dzięki czemu miał okazję m.in. poznać zespół Emitenta i specyfikę projektów Emitenta. W ocenie Rady Nadzorczej, oddelegowanie pana Aleksandra Sierżęga powinno zapewnić, między innymi, dotrzymanie planów produkcyjnych i wydawniczych kluczowych projektów Emitenta.

Życiorys zawodowy pana Aleksandra Sierżega, wymagany zgodnie z §10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 23/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-09-25 17:22:20Aleksander SierżęgaPrezes Rady Nadzorczej, Członek Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk