• Odbierz prezent
xtb wyniki finansowe

X-Trade Brokers, broker notowany na głównym parkiecie GPW, opublikował wczoraj wstępne wyniki finansowe za I kwartał ubiegłego roku. Wyniki te mocno zaskoczyły inwestorów, którzy dużymi zakupami mocno podnieśli cenę akcji XTB.

 

„W I kw. 2018 r. odnotowaliśmy blisko dwukrotny wzrost przychodów, efekt wyższego wolumenu obrotu transakcyjnego klientów i wyższej rentowności na lota na wszystkich głównych rynkach działalności. Spółka zakończyła I kw. br. rekordowym zyskiem netto w wysokości 59,5 mln zł. Pozytywny wynik finansowy w I kw. 2018 r. to dobry prognostyk na kolejne kw. 2018 r.” – skomentował wyniki Omar Arnaout, Prezes Zarządu X-Trade Brokers DM S.A.

 

W I kwartale 2018 roku zysk netto X-Trade Brokers wyniósł prawie 59,5 mln złotych i był o 459,1% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i 83,4% wyższy niż w poprzednim kwartale. Jest to przede wszystkim wynikiem znakomitych przychodów na poziomie nieco ponad 113,7 mln złotych, które były wyższe o 93,7% niż przed rokiem i o 50,7% niż kwartał wcześniej. Wzrost przychodów odbył się przy względnie stałych kosztach. Te wyniosły w I kwartale tego roku nieco ponad 41,0 mln złotych, co oznacza, że były wyższe tylko o 12,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i zaledwie o 7,2% względem poprzedniego kwartału.

 

Przychody – więcej klientów, większe obroty

Mocny wzrost dochodów spółki, to jak zauważa jej prezes, efekt wyraźnego wzrostu liczny nowych rachunków, a także realizowanego obrotu. W pierwszych trzech miesiącach roku broker zyskał 15,91 tys. nowych klientów. W I kwartale ubiegłego roku udało się pozyskać 13,28 tys. nowych klientów. Nieco większy przypływ obserwowaliśmy w rekordowym dotąd IV kwartale 2017 roku (16,53 tys.). Średnia liczba aktywnych rachunków wzrosła jednak zarówno w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (+23,9%), jak i w porównaniu do poprzedniego kwartału (+6,3%) i wyniosła prawie 25,3 tys.

W ujęciu rok do roku, pomimo wzrostu średniej liczby aktywnych rachunków, spadła wielkość depozytów – o 19,3% do poziomu niespełna 87,0 mln zł (w ujęciu kwartał do kwartału wzrosła o 2,4%). Nie odbiło się to jednak negatywnie na przychodach, gdyż wyraźnie wzrosła rentowność na lota (przychody z działalności operacyjnej razem podzielone przez obrót instrumentami pochodnymi CFD w lotach) – z 109 zł do 168 zł, co jest drugim najlepszym wynikiem w ostatnich 2 latach (w IV kwartale 2016 rentowność na lota wyniosła 192 zł). Obrót w lotach był jednak w I kwartale 2018 roku zdecydowanie najwyższy w tym okresie.

 

Stabilny poziom kosztów

Wzrost kosztów był nieporównywalnie mniejszy od wzrostu przychodów, co pozwoliło spółce tak mocno poprawić zyskowność. W I kwartale na wzrost kosztów o 12,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku złożyły się wyższe o:

  • 2,5 mln zł koszty pozostałych usług obcych w następstwie poniesienia większych nakładów na: 1) usługi wsparcia informatycznego (wzrost o 787 zł rdr); 2) usługi prawne i doradcze (wzrost o 658 tys. zł rdr); 3) systemy IT i licencje (wzrost o 414 tys. zł rdr);
  • 1,0 mln zł koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, głównie za sprawą wzrostu zmiennych składników wynagrodzeń (bonusów);
  • 0,8 mln zł koszty prowizji wynikające z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych.

 

W ujęciu kwartał do kwartału koszty działalności operacyjnej wzrosły o 2,8 mln zł

głownie za sprawą wyższych o 2,2 mln zł nakładów marketingowych.

 

Dwucyfrowe wzrosty ceny akcji

Zdanie rynku na temat wyników zaprezentowanych przez X-Trade Brokers najlepiej pokazuje reakcja kursu akcji spółki. Już na otwarciu akcje XTB były o 9,59% wyższe niż wczoraj. Kurs akcji rósł nawet do poziomu 6,66 zł (+14,04%), co jest najwyższym poziomem od lipca ubiegłego roku.

 

XTB

xtb

 

Akcjonariusze spółki są zdecydowanie zadowoleni z zaprezentowanych wyników. Te mogą rozbudzić oczekiwania co do wypłaty dywidendy. Do tej pory spółka wypłaciła dywidendę raz, w wysokości 0,32 zł na akcję, z zysku wypracowanego w 2016 roku. Spółka nie wypłaci dywidendy za 2017 rok, ale, jak zapewnił nas członek Zarządu Paweł Szejko, zamierza dokonywać takich wypłat w przyszłości.

"XTB ma ustaloną politykę dywidendową i jak najbardziej ją podtrzymujemy. Chcemy się dzielić z inwestorami 50-100% wypracowanego jednostkowego zysku netto. W przypadku wyniku za rok 2017 czynniki niezależne od spółki [wytyczne KNF- przyp. red.] zadecydowały o tym, że dywidenda nie została wypłacona. Gdyby te wytyczne umożliwiały nam wypłatę dywidendy, to Zarząd zarekomendowałby Walnemu Zgromadzeniu taki ruch." - powiedział Paweł Szejko.

Brak wypłaty dywidendy za 2017 rok może być dodatkowo zrekompensowany akcjonariuszom w kolejnych latach.

"W związku z tym, że wynik z roku 2017 w całości pozostał w spółce, nasze zdolności kapitałowe są na tyle duże, że w kolejnych okresach łatwiej będzie nam dzielić się z akcjonariuszami wyższą dywidendą." - dodał Członek Zarządu XTB.

 

 


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk