• Odbierz prezent
SUWARY: Wypłata dywidendy (2021-03-29 14:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyte w dniu 29 marca 2021 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Na wypłatę dywidendy przeznaczono kwotę stanowiącą: iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,25 PLN (tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję); kwota ta, na dzień publikacji niniejszego raportu, wynosi 5.768.837,50 zł (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Dywidendą objęte są akcje Spółki wszystkich emisji. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale: kwota 0,63 PLN dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie oraz kwota 0,62 PLN dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie. Dniem dywidendy jest dzień 13 kwietnia 2021 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni: 28 kwietnia 2021 roku (dla pierwszej raty dywidendy) oraz 28 czerwca 2021 roku (dla drugiej raty dywidendy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200Pabianice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Piotra Skargi45/47
(ulica)(numer)
042 225 22 54042 214 53 31
(telefon)(fax)
office@suwary.com.plwww.suwary.com.pl
(e-mail)(www)
731-10-07-350471121807
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Walter Tymon KuskowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk