• Odbierz prezent
SUWARY: Przyjęcie Polityki Dywidendowej Suwary S.A. (2021-03-01 11:21)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Przyjęcie Polityki Dywidendowej Suwary S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach ( Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki dywidendowej Suwary S.A., która stanowi załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 2/2021 z dnia 01.03.2021 r.
Zarząd Suwary S.A. zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Suwary przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, przy założeniu, że relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0.
Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Grupie Kapitałowej Suwary, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej Suwary w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.
Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2020 r.
Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Suwary S.A.
Załączniki
PlikOpis
POLITYKA DYWIDENDOWA SUWARY S.A..pdfPOLITYKA DYWIDENDOWA SUWARY S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200Pabianice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Piotra Skargi45/47
(ulica)(numer)
042 225 22 54042 214 53 31
(telefon)(fax)
office@suwary.com.plwww.suwary.com.pl
(e-mail)(www)
731-10-07-350471121807
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Walter Tymon KuskowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk