• Odbierz prezent
SUWARY: Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 marca 2021 r. (2021-03-03 17:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
SUWARY
Temat
Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 marca 2021 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Piotra Skargi 45/47, 95 – 200 Pabianice.
W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników.
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402(2) KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Suwary S.A.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie na ZWZA 29.03.2021.pdfOgłoszenie na ZWZA 29.03.2021
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 29.03.2021.pdfProjekty uchwał na ZWZA 29.03.2021
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SUWARY 2019_2020.pdfSprawozdanie Rady nadzorczej za 2019_2020 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUWARY SA
(pełna nazwa emitenta)
SUWARYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
95-200Pabianice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Piotra Skargi45/47
(ulica)(numer)
042 225 22 54042 214 53 31
(telefon)(fax)
office@suwary.com.plwww.suwary.com.pl
(e-mail)(www)
731-10-07-350471121807
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Walter Tymon KuskowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk