• Odbierz prezent
Surowce: Cena złota pod presją silnego "zielonego" (USD)
fot. freepik.com

Złoto pod presją silnego dolara, obroniony poziom 1800 USD/troz. Umocnienie „zielonego” ciążyło w czerwcu notowaniom kruszcu, indeks dolara w bieżącym miesiącu zyskał 2,4%. Złoto nie było w stanie powrócić powyżej 1900 USD/troz, poziomu z początku maja. Silny spadek, przekraczający 3% intraday, zanotowało 13 czerwca, kiedy ceny metalu tąpnęły z 1877 do 1819 USD/troz. Wyhamowanie aprecjacji dolara uchroniło złoto przed obsunięciem się poniżej 1800 USD/troz, w połowie czerwca notowania kruszcu odrobiły część strat.

Złoto pod presją silnego dolara (USD)  - 1

Zaskakująco wysoki odczyt inflacji w USA skłonił Fed do bardziej jastrzębich działań, wspierających „zielonego”. Mocne osłabienie cen złota w dniach 13-14 czerwca było pochodną zaskakująco wysokiego odczytu amerykańskiej inflacji CPI z 10 czerwca. Wskaźnik wzrósł w maju do 8,6% r/r wobec 8,3% r/r w kwietniu, wyższa od oczekiwań okazała się także inflacja bazowa. Dane wsparły scenariusz agresywnych podwyżek stóp Fed i umocniły dolara. Podczas posiedzenia 14-15 czerwca Rezerwa Federalna podniosła stopę Fed funds o 75 pb do przedziału 1,5-1,75%; najsilniej od 1994 r.

Silny „zielony” może nadal wywierać presję na notowania złota. Indeks dolara utrzymuje się na poziomach najwyższych od grudnia 2002 r. Według „wykresów punktowych” Rezerwy Federalnej projektowana stopa Fed funds na koniec 2022 r. wynosi 3,4% (+1,5 pp w porównaniu z marcem), zaś na koniec przyszłego roku 3,8%. Podczas lipcowego posiedzenia Fed prawdopodobna jest kolejna podwyżka w skali 75 pb. Zdaniem FOMC możliwe jest „miękkie lądowanie” amerykańskiej gospodarki: prognozę wzrostu PKB w 2022 r. obniżono z 2,8 do 1,7%; w 2023 r. z 2,2 do 1,7%.

Miękkiego lądowania” światowej gospodarki spodziewa się branżowa firma doradcza Metal Focus, która przewiduje średnią cenę złota w 2022 r. na poziomie 1830 USD/troz (+1,7% r/r). W ocenie firmy tegoroczna podaż metalu nieco wzrośnie zaś popyt spadnie, głównie w Chinach z powodu restrykcji pandemicznych i spowolnienia gospodarczego. W drugiej połowie roku, w miarę podwyżek stóp procentowych i obniżenia się inflacji, wzrosną realne stopy procentowe i rentowności obligacji, wywierając presję na cenę złota. Nie należy jednak oczekiwać silnych spadków notowań kruszcu, gdyż słabszy wzrost gospodarczy i ryzyka systemowe będą zachęcały inwestorów do zakupów metalu w ramach dywersyfikacji, argumentuje Metal Focus.


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk