• Odbierz prezent
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach (2021-03-10 11:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – p. Tadeusza Kołacza, sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść zawiadomienia:
„Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia ze spółką Surfland sp. z o.o. sp.k. w dniu 4 marca 2021 roku poza rynkiem NewConnect cywilnoprawnej umowy przeniesienia 285.600 akcji spółki Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu oraz złożenia w biurze maklerskim w dniu 4 marca 2021 roku dyspozycji przeniesienia ww. akcji na mój rachunek papierów wartościowych stałem się ich właścicielem.
Akcje te uprawniają mnie do wykonywania 285.600 głosów, co stanowi 5,79% głosów w ogólnej liczbie głosów.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283B
(ulica)(numer)
+48 (71) 30 71 490
(telefon)(fax)
inwestor@ssksa.plwww.ssksa.pl
(e-mail)(www)
8951592263931153964
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Artur GórskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk