• Odbierz prezent
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach (2021-03-10 11:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Surfland Sp. z o.o. Sp. k., sporządzone w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść zawiadomienia:
„Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia w dniach od 1 marca do 4 marca 2021 roku poza rynkiem NewConnect cywilnoprawnych umów przeniesienia 600 000 akcji spółki Surfland Systemy Komputerowe SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) oraz złożenia w biurze maklerskim w dniach 5 i 29 marca 2021 roku dyspozycji przeniesienia ww. akcji na rachunki papierów wartościowych kupujących uległ zmianie udział Surfland Sp. z o.o. Sp.k. w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed realizacją ww. transakcji Surfland Sp. z o.o. Sp.k. posiadała 1.050.000 szt. akcji Spółki, co stanowiło 21,31 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonywania 1.050.000 głosów, co stanowiło 21,31% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Po zrealizowaniu ww. transakcji spółka posiada 450.000 szt. akcji Spółki, co stanowi 9,13 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniają do wykonywania 450.000 głosów, co stanowi 9,13 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283B
(ulica)(numer)
+48 (71) 30 71 490
(telefon)(fax)
inwestor@ssksa.plwww.ssksa.pl
(e-mail)(www)
8951592263931153964
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Artur GórskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk