• Odbierz prezent
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Zawarcie ugody oraz umorzenie postępowania w sprawie o roszczenie z umowy o usługi (2021-11-25 14:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr31/2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.
Temat
Zawarcie ugody oraz umorzenie postępowania w sprawie o roszczenie z umowy o usługi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu; dalej: Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika procesowego reprezentującego Emitenta w sprawie z powództwa Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach o roszczenie z umowy o usługi informację, o zawarciu w dn. 24 listopada 2021 r. przez strony ugody sądowej oraz w konsekwencji o uchyleniu wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy i umorzeniu postępowania apelacyjnego. Na podstawie ugody, Euvic sp. z o.o. zrzekł się w całości roszczenia, a Emitent wycofał apelację złożoną od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy z dn. 5 marca 2021 r. (o wydaniu wyroku w sprawie Emitent informował w drodze raportu ESPI nr 8/2021 z dn. 11 marca 2021 r.) oraz zobowiązał się uiścić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 3.858,52 zł tytułem kosztów opinii biegłego sądowego. Tym samym zakończone zostało postępowanie prowadzone przeciwko Emitentowi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-532Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rakowiecka34/5
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
hello@vrfactory.prowww.vrfactory.pro
(e-mail)(www)
8951592263931153964
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-25Sławomir MatulPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk