• Odbierz prezent
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.: Otrzymanie wyroku w sprawie o roszczenie z umowy o usługi (2021-03-11 20:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.
Temat
Otrzymanie wyroku w sprawie o roszczenie z umowy o usługi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął odpis wyroku z dn. 5 marca 2021 r. wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy, w sprawie z powództwa Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przeciwko Spółce o roszczenia z umowy o usługi. Mocą wyroku zasądzono od Spółki na rzecz Euvic sp. z o.o.: kwotę 73.800,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 30 maja 2015 r. – 31 grudnia 2015 r. oraz odsetkami za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty; kwotę 15.488,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu oraz kwotę 3.858,52 zł tytułem zwrotu kosztów sporządzenia opinii biegłego.
Zarząd wskazuje, iż wystąpi o uzasadnienie wyroku oraz po zapoznaniu się z nim podejmie decyzje co do dalszych działań.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283B
(ulica)(numer)
+48 (71) 30 71 490
(telefon)(fax)
inwestor@ssksa.plwww.ssksa.pl
(e-mail)(www)
8951592263931153964
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Artur GórskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk