• Odbierz prezent
SUNEX S.A.: Przystąpienie do opracowania koncepcji pozyskania istotnej części działalności Polskiej Ekologii (2021-02-17 10:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Przystąpienie do opracowania koncepcji pozyskania istotnej części działalności Polskiej Ekologii
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 17.02.2021 r. postanowił o rozpoczęciu prac koncepcyjno-analitycznych zmierzających do przejęcia od jednostki dominującej tj. Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu („Polska Ekologia”) części działalności tej spółki związanej z realizacją zamówień publicznych realizowanych przez krajowe jednostki samorządowe w obszarze odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła, systemy solarne).
W dotychczasowym modelu współpracy Emitent jest poddostawcą części urządzeń i wyposażenia dla Polskiej Ekologii, która realizuje dostawy w ramach zamówień publicznych jako wykonawca. Przychody osiągane przez Polską Ekologię z tego tytułu (w ramach zamówień publicznych) nie są wykazywane przez Emitenta w sprawozdaniach finansowych z uwagi na brak konsolidacji danych finansowych Emitenta i Polskiej Ekologii.
Przejęcie ww. działalności i konsolidacja przychodów z tego tytułu przez Spółkę zwiększy potencjał przychodowy Emitenta i będzie stanowiło dodatkowy bodziec do rozwoju produkcji własnej oraz w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy konkurencyjności oferty Emitenta.
Forma prawna i organizacyjna przejęcia działalności związanej z realizacją zamówień publicznych jest obecnie analizowana przez Zarząd Emitenta z udziałem jego doradców. Jednym z podstawowych założeń planowanych działań jest brak angażowania dodatkowych środków finansowych na realizację transakcji ze strony Emitenta, a wykorzystanie instytucji potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności stron transakcji (bezgotówkowy charakter transakcji).
Zarząd Spółki postrzega duży potencjał w rozwoju działalności związanej z realizacją zamówień publicznych, biorąc pod uwagę obecne trendy w polityce prowadzonej na poziomie krajowym i europejskim oraz znaczne środki publiczne i prywatne kierowane na transformację energetyczną. Jedną z korzyści przeprowadzenia transakcji dla Emitenta będzie transfer know - how w zakresie realizacji tego typu projektów od jednostki dominującej.
Zakończenie transakcji planowane jest wstępnie na II kwartał roku 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUNEX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piaskowa7
(ulica)(numer)
+48 32 414 92 12+48 32 414 92 13
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
639-18-14-766277950758
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Marek KossmannCzłonek Zarządu
2021-02-17Beata KoronaProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk