• Odbierz prezent
SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A. w dniu 22 marca 2021 r. (2021-03-22 20:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SUMMA LINGUAE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A. w dniu 22 marca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 marca 2021 r. („NWZ”):

1. Krzysztof Zdanowski: 251.505 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 251.505 głosów, co stanowiło odpowiednio 5,14% akcji na NWZ oraz 5,14% głosów na NWZ oraz 3,33% w ogólnej liczbie głosów.
2. LSP Investments S.a r.l.: 4.249.398 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 4.249.398 głosów, co stanowiło odpowiednio 86,87% akcji na NWZ oraz 86,87% głosów na NWZ oraz 56,25% w ogólnej liczbie głosów.
3. Potemma Limited: 390.674 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 390.674 głosów, co stanowiło odpowiednio 7,99% akcji na ZWZ oraz 7,99% głosów na ZWZ oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUMMA LINGUAE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-357Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Conrada63
(ulica)(numer)
+48 12 293 93 80+48 12 293 93 89
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9452165721122435108
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk