• Odbierz prezent
SUMMA LINGUAE S.A.: Sprzedaż udziałów spółki zależnej Emitenta (2021-03-23 20:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
SUMMA LINGUAE S.A.
Temat
Sprzedaż udziałów spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 2 grudnia 2020 r. o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów spółki zależnej Emitenta, informuje, że w dniu 23 marca 2021 r. Emitent zawarł z Casa de Traduceri SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) spółką działającą w branży tłumaczeniowej („Kupujący”) oraz ze spółką zależną Emitenta Kommunicera Communications AB z siedzibą w Göteborgu (Szwecja) („Kommunicera”) umowę sprzedaży łącznie 100% udziałów spółki zależnej Emitenta Summa Linguae Romania SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) („SLR”), na podstawie której Emitent sprzedał na rzecz Kupującego 25.409 udziałów SLR, stanowiących 99,996% kapitału zakładowego SLR za cenę nie wyższą niż 80.000 EUR (368 800,00 PLN, wg średniego kursu NBP z dnia 23 marca 2021 r. wynoszącego 4,61 PLN „Kurs euro”), a Kommunicera sprzedała 1 udział stanowiący 0,004% kapitału zakładowego SLR za cenę wynoszącą 1 EUR (4,61 PLN wg Kursu euro) („Transakcja”).

W wyniku przeprowadzenia Transakcji doszło do ustania stosunku dominacji Emitenta nad SLR.

Emitent uznał powyższą informację za istotną informację, gdyż Transakcja ma wpływ na skład grupy kapitałowej Emitenta.MESSAGE (ENGLISH VERSION)SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUMMA LINGUAE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-357Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Conrada63
(ulica)(numer)
+48 12 293 93 80+48 12 293 93 89
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9452165721122435108
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk