• Odbierz prezent
SUMMA LINGUAE S.A.: Sprzedaż udziałów EXFLUENCY GmbH (2021-03-22 20:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
SUMMA LINGUAE S.A.
Temat
Sprzedaż udziałów EXFLUENCY GmbH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. o uzgodnieniu istotnych warunków transakcji zbycia przez Spółkę udziałów EXFLUENCY GmbH, informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. Emitent zawarł z Exfluency GmbH z siedzibą w Zug (Szwajcaria) („Exfluency”) umowę sprzedaży udziałów Exfluency („Umowa”), na podstawie której Emitent sprzedał 39 udziałów Exfluency, stanowiących 7,8% kapitału zakładowego Exfluency, na rzecz Exfluency (nabycie udziałów własnych) za łączną cenę wynoszącą 1.000.000,17 EUR 4.613.800,78 PLN, wg średniego kursu NBP z dnia 22 marca 2021 r. wynoszącego 4,6138 PLN („Kurs euro”) („Transakcja”). Cena za udziały Exfluency będzie płatna w ratach.

Na zabezpieczenie roszczenia Emitenta o zapłatę drugiej ceny za udziały, Exfluency ustanowiło zastaw na 30 udziałach Exfluency.

Spółka zdecydowała się przekazać informację do publicznej wiadomości, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2019 z dnia 23 września 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 56/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w celu zachowania przejrzystości informacyjnej w zakresie zmian w składzie grupy kapitałowej Spółki.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUMMA LINGUAE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUMMA LINGUAE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-357Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Conrada63
(ulica)(numer)
+48 12 293 93 80+48 12 293 93 89
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9452165721122435108
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk