• Odbierz prezent
SUL: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A. (2021-03-22 20:27)
fot. freepik.com
Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 marca 2021 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W załączeniu:
- Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A. dnia 22.03.2021 r.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-22 20:27:56Krzysztof ZdanowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk