• Odbierz prezent
STS HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. (2022-05-27 18:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2022
Data sporządzenia:2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
STS HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd STS Holding S.A. ("Spółka") z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (“KSH”) zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (“Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Porcelanowej 8 w Katowicach.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załącznikach do niniejszego Raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Załączniki
PlikOpis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY.pdf
Projekt uchwał WZA 2021 STS Holding.pdf
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STS Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ .pdf
Sprawozdanie z Polityki wynagrodzeń STS Holding S.A..pdf
STS Holding RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report 9/2022

2022-05-27

Convening of the General Meeting of Shareholders of STS Holding S.A.

The Management Board of STS Holding S.A. (the “Company”) seated in Katowice, pursuant to Art. 399 § 1 of the [Polish] Code of Commercial Companies and Partnerships (the “CCCP”), hereby convokes an Ordinary General Meeting of Shareholders, which will be held on 22 June 2022 at 11.00 AM at the seat of the Company at ul. Porcelanowa 8 in Katowice (the “General Meeting”).

At the same time, the Management Board of the Company informs that the Supervisory Board gave a positive opinion on the content of the resolutions to be discussed at the Annual General Meeting.

The full text of the announcement with draft resolutions and other required documents is included in the attachments to this Report.

Legal basis: Art. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering - current and periodic information

STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STS HOLDING S.A.rekreacja i wypoczynek - pozostałe
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa8
(ulica)(numer)
+48 32 43 47 901
(telefon)(fax)
sts@stsholding.plwww.stsholding.pl
(e-mail)(www)
527295676138890387900000
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-27Zdzisław KostrubałaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk