• Odbierz prezent
STS HOLDING S.A.: Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 69 Ustawy o ofercie (2023-05-31 18:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2023
Data sporządzenia:2023-05-31
Skrócona nazwa emitenta
STS HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienia o transakcjach w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd STS Holding S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku otrzymał zawiadomienie z dnia 31 maja 2023 r. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, wystosowane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez Betplay Capital sp. z o.o., Juroszek Holding sp. z o.o., MJ Investments sp. z o.o., MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji, Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji, Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa Juroszka.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Transakcje opisane w zawiadomieniu były związane z wniesieniem posiadanych akcji w Spółce do fundacji rodzinnych utworzonych przez Pana Mateusza Juroszka oraz Pana Zbigniewa Juroszka w związku z wejściem w życie w dniu 22 maja 2023 r. ustawy o fundacji rodzinnych. Beneficjenci rzeczywiści oraz liczba akcji posiadanych pośrednio zarówno przez Mateusza Juroszka, jak i Zbigniewa Juroszka jako stron działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej nie uległy zmianie w wyniku transakcji.

Podstawa prawna:
Art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Załączniki
PlikOpis
STS Holding - Notification re art. 69 of the act on public offering_final.pdfZawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Notification of transactions pursuant to Art. 69 of Public Offering Act

The Management Board of STS Holding S.A. (the “Company”) informs that on 31 May 2023 it has received a notification dated 31 May 2023 on the change of share in the total number of votes in the Company, issued pursuant to Article 69 Section 1 of the act of 29 July 2005 on public offering, the conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies by Betplay Capital sp. z o.o., Juroszek Holding sp. z o.o., MJ Investments sp. z o.o., MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji, Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji, Mr. Mateusz Juroszek and Mr. Zbigniew Juroszek.

Attached, the Company's Management Board provides the full text of the notice received.

Transactions described in the notice are related with the contribution of shares held in the Company to family foundations established by Mr. Mateusz Juroszek and Mr. Zbigniew Juroszek in connection with the entry into force of the Act on Family Foundations on May 22, 2023. The beneficial owners and the number of shares held indirectly by both Mr. Mateusz Juroszek and Mr. Zbigniew Juroszek as parties acting in concert in accordance with Article 87(1)(5) of the Public Offering Act did not change as a result of the transaction.

Legal basis:

Article 69 Section 1 of the act of 29 July 2005 on public offering, the conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies

STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STS HOLDING S.A.rekreacja i wypoczynek - pozostałe
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa8
(ulica)(numer)
+48 32 43 47 901
(telefon)(fax)
sts@stsholding.plwww.stsholding.pl
(e-mail)(www)
527295676138890387900000
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-31Zdzisław KostrubałaCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk