• Odbierz prezent
Strefa Euro ma poważne kłopoty – wskaźnik CPI, stopa bezrobocia i PKB

Opublikowane zostały dzisiaj dane dotyczące CPI za kwiecień, stopy bezrobocia w marcu oraz PKB w Unii Europejskiej:

Wskaźnik CPI (r/r): 0,4% (prognoza: 0,1%; poprzednio: 0,7%)

Wskaźnik CPI (m/m): 0,3% (poprzednio: 0,5%)

Bazowy wskaźnik CPI (r/r): 0,9% (prognoza: 0,7%; poprzednio: 1,0%)

Bazowy wskaźnik CPI (m/m): 0,8% (poprzednio: 1,1%)

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI), bez korekty z tytułu wahań sezonowych: 105,48 (poprzednio: 105,13)

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (r/r): 1,1% (prognoza: 0,8%; poprzednio: 1,2%)

Stopa bezrobocia: 7,4% (prognoza: 7,7%; poprzednio: 7,3%)

PKB (k/k): -3,8% (prognoza: -3,2%; poprzednio: 0,1%)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

CPI Strefy Euro w przeszłości

Celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) jest utrzymywanie inflacji nieznacznie poniżej 2%. Obecnie prognozowany konsensus zakłada wyniki zbliżające się do niebezpiecznych z punktu widzenia banków centralnych poziomów deflacyjnych. W przeszłości dochodziło kilkukrotnie do zejścia CPI poniżej kreski. Najniższy odczyt miał miejsce 14 sierpnia 2009 roku i wyniósł -0,7%.

 wskaźnik CPI w Strefie Euro

Wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych CPI (r/r) (od kwietnia 1991 roku)

Co to jest wskaźnik HICP

Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest zharmonizowaną miarą inflacji, na podstawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

 

Stopa bezrobocia Strefy Euro w przeszłości

Od początku 2014 roku w Strefie Euro dochodziło do systematycznego spadku stopy bezrobocia. Zbliżaliśmy się już do najlepszego pod tym względem okresu w historii, który był notowany w pierwszej połowie 2008 roku i wynosił 7,1%. Niestety pandemia koronawirusa może zakończyć tę tendencję. Prognozowany przez analityków konsensus wynosił na dzisiaj wzrost stopy bezrobocia z obecnych 7,3% do 7,7%.

 Stopa bezrobocia w Strefie Euro

Wykres stopy bezrobocia w Strefie Euro (od października 1998 roku)

PKB Strefy Euro w przeszłości

Widać bardzo duży pesymizm wśród analityków. Prognozowany wynik jest znacznie gorszy od najniższego dotychczas notowanego. Historycznie najsłabszy odczyt PKB w Strefie Euro wynosił -2,5% i utrzymywał się od 15 maja do 8 lipca 2009 roku.

 PKB Strefy Euro

Wykres PKB Strefy Euro (od lutego 2008 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

PMI Chin oraz produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna z Japonii

Niemcy: fatalna zmiana bezrobocia, sprzedaż detaliczna, Polska: wskaźnik CPI


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk