• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Strefa euro, kogo nie powinno tu być?
Z artykułu dowiesz się:

- Jaki jest cel integracji walutowej państw europejskich

- Które z państw eurolandu mają trudności z utrzymaniem odpowiedniej dyscypliny finansowej

- Czy Niemcy mogą skorzystać na opuszczeniu strefy euro

Wprowadzenie wspólnej waluty, ujednolicenie systemu bankowego oraz instytucji nadzoru nad rynkami finansowymi, nie były pierwszorzędnym celem integracji europejskiej. Pomysł współpracy państw europejskich, który pojawił się zaraz po wojnie, miał bazować na wdrożeniu unii celnej oraz jednolitego rynku, który umożliwiałby swobodny przepływ towarów, usług, ludzi oraz kapitału.

 

Innymi słowy, integracja europejska zakładała, że suwerenne państwa europejskie, gdzie panują całkiem różne kultury i tradycje, podejmą współpracę obfitującą w korzyści dla wszystkich krajów. To później, po upadku systemu Bretton Woods, chcąc przeciwdziałać negatywnym skutkom załamania dotychczasowego systemu walutowego opartego na złocie i dolarze, podjęto decyzję o zacieśnieniu współpracy. Konsekwencją integracji był intensywny rozwój m.in. wspólnej polityki rolnej, a więc zerwanie dobrze zapowiadającej się współpracy byłoby najgorszym z możliwych rozwiązań. Stąd zdecydowano o dalszych działaniach, rozszerzając je również o zagadnienia gospodarcze. Zaowocowało to pomysłem utworzenia Unii Gospodarczo-Walutowej państw europejskich, który przekształcił się w formalny cel wspólnoty europejskiej na szczycie w Hadze w roku 1969. [...]

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Katarzyna Przychodzka

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pracuje w Domu Maklerskim HFT Brokers. W swoim tradingu największą uwagę zwraca na fundamenty i otoczenie makro. Inwestor na rynku akcji i indeksów giełdowych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk