• Sklep
  • Odbierz prezent
Stopy procentwe bez zmian do końca kadencji RPP

Bardzo pożądane byłoby utrzymanie stóp procentowych bez zmian do końca obecnej kadencji RPP, a być może jeszcze dłużej - napisał Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej, w komentarzu przesłanym PAP Biznes.

"Przyznam, że bardzo cieszy mnie każdy kolejny miesiąc utrzymywania stóp procentowych NBP na dotychczasowym poziomie. Podtrzymuję swój pogląd, że bardzo pożądane byłoby utrzymanie podstawowej stopy procentowej na poziomie 1,5 proc. do końca obecnej kadencji RPP. Co więcej, być może dałoby się utrzymać wspomniany poziom stóp procentowych jeszcze dłużej" - uważa Łon.

 "Jest to bardzo ważne dlatego, że dzięki temu nasza gospodarka jest i może być dalej postrzegana jako swoista oaza stabilności. Bardzo ważne jest to, że jest to taka stabilność, która nie stoi w sprzeczności z szybkim rozwojem gospodarczym. Dzięki temu możliwe jest mozolne wypracowanie jak najlepszej wersji polskiego modelu kapitalizmu" - dodaje.

 Ekonomista ocenia, że sytuacja w polskiej gospodarce jest bardzo dobra, a skłonność Polaków do emigracji zmniejszyła się.

 "Sytuacja polskiej gospodarki jest bardzo dobra. Z jednej bowiem strony obserwujemy bardzo wysokie tempo wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony programy społeczne, w tym zwłaszcza 500+ a także np. ograniczenie handlu w niedzielę, powodują, iż nasza polska gospodarka staje się coraz bardziej społeczną gospodarką rynkową" - uważa Łon.

 "Jest to bardzo ważne dlatego, że dzięki temu zmniejszyła się bardzo skłonność do emigracji. Polacy chcą zostawać w Polsce, tu się rozwijać i zakładać swoje rodziny. Z tegorocznych badań agencji Work Service wynika, że tylko 11,8 proc. aktywnych zawodowo Polaków rozważa emigrację zarobkową. Odsetek ten jest najniższy w historii prowadzonych badań tej agencji. To jest bardzo ważne dlatego, że stwarza to długofalowe bardzo dobre podstawy rozwoju gospodarczego naszego kraju. Dzięki temu rośnie też poczucie dumy narodowej z naszej ojczyzny" - napisał.

W ocenie członka RPP, w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki nie widać zagrożeń.

 "Chciałbym także podkreślić, że z otoczenia zewnętrznego płyną informacje, które napawają mnie ogromnym wewnętrznym spokojem. Przykładowo, zniżki cen ropy naftowej powodują spadek presji inflacyjnej, a na ewentualne wyzwania związane z możliwym spowolnieniem aktywności gospodarczej za granicą NBP jest przygotowany" - napisał Łon.

 Stabilny system bankowy pozwala utrzymać pozytywne nastawienie konsumentów - wynika z wypowiedzi Łona.

 "W dniu 19 listopada br. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej. Wydany po odbyciu tego posiedzenia komunikat wskazuje na stabilność systemu finansowego jako ważny element naszej polskiej rzeczywistości. Jest to ważne. Przykład ten pokazuje, jak istotna jest zgodna i owocna współpraca między różnymi polskimi instytucjami publicznymi" - napisał Łon.

 "Dzięki temu konsumenci mogą być optymistami, a klienci instytucji finansowych odczuwać większy stopień bezpieczeństwa, niż wówczas gdyby tej współpracy nie było lub nie byłaby tak dobra, jak obecnie. Zaufanie do naszego banku centralnego, które jak to wynika z badań socjologicznych CBOS-u jest i tak bardzo wysokie (...) i powinno w przyszłości jeszcze bardziej się zwiększyć" - dodał.


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk