• Odbierz prezent
Stopy procentowe w Strefie Euro pozostały bez zmian. Jaka jest reakcja EUR/USD ?

Zgodnie z oczekiwaniami większości analityków, EBC nie zdecydowało się dzisiaj na obniżenie stóp procentowych. Otrzymaliśmy następujące informacje:

Oprocentowanie depozytów: -0,50% (prognoza: -0,50%; poprzednio: 0,50%)

Kredyt marginalny: 0,25% (poprzednio: 0,25%)

Decyzja w sprawie stóp procentowych: 0,00% (prognoza: 0,00%; poprzednio: 0,00%)

Stopy procentowe bez zmian, ale jest nowy program pożyczkowy dla banków

PELTRO- tak się nazywa kolejna odpowiedź ECB do walki z pandemią koronawirusa oraz jej skutkami gospodarczymi.

„Przeprowadzona zostanie nowa seria nieukierunkowanych pandemicznych awaryjnych długoterminowych operacji refinansujących (PELTRO) w celu wsparcia warunków płynnościowych w systemie finansowym strefy euro i przyczynienia się do zachowania płynnego funkcjonowania rynków pieniężnych poprzez zapewnienie skutecznego zabezpieczenia płynności”

"Warunki dotyczące ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) zostały dodatkowo złagodzone. W szczególności Rada Prezesów postanowiła obniżyć oprocentowanie operacji TLTRO III w okresie od czerwca 2020 r. do czerwca 2021 r. do 50 punktów bazowych poniżej średniej stopy procentowej głównych operacji refinansujących Eurosystemu w tym samym okresie"

"Od końca marca dokonywane są zakupy w ramach nowego programu PEPP, którego łączna pula środków wynosi 750 miliardów euro. Zakupy dokonywane są w celu złagodzenia ogólnego nastawienia w polityce pieniężnej i przeciwdziałania poważnemu ryzyku dla polityki pieniężnej w ramach mechanizmu transmisji polityki i perspektyw wzrostu PKB dla strefy euro, zagrożonych pandemią koronawirusa"

"Z czasem zakupy te będą realizowane w elastyczny sposób, w różnych klasach aktywów i jurysdykcjach. Rada Prezesów będzie dokonywać zakupów aktywów netto w ramach PEPP, dopóki nie uzna, że kryzys po pandemii koronawirusa dobiegła końca, ale w każdym razie do końca tego roku"

Jak długo będziemy mieli do czynienia z niskimi stopami procentowymi?

"Rada Prezesów oczekuje, że stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki perspektywy inflacji mocno nie zbliżą się do poziomu blisko, ale poniżej 2 proc. w horyzoncie projekcji i taka konwergencja znajdzie odzwierciedlenie w podstawowej dynamice inflacji"

Europejski Bank Centralny w sprawie inflacji

Głównym celem polityki pieniężnej EBC jest utrzymanie stabilności cen w całej Wspólnocie Europejskiej. Europejski Bank Centralny dąży do osiągnięcia inflacji nieznacznie poniżej 2% w średnim okresie. Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest zharmonizowaną miarą inflacji, na podstawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

EBC tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Reakcja na rynku walutowym:

Od początku dzisiejszej sesji kurs euro do dolara oscyluje w okolicach 0. Zmienność jest bardzo niewielka. Tuż po decyzji EBC mieliśmy lekkie osłabienie EUR/USD, a następnie ponownie kurs europejskiej waluty zaczął się podnosić. Obecnie na EUR/USD mamy poziom 1,08732 co stanowi zmianę o 0,01%. Taka stabilizacja na rynku walutowym nie powinna dziwić, ponieważ inwestorzy nie dostali żadnych nowych informacji, które dotychczas nie byłyby przez rynek zdyskontowane.

EURUSD

Kurs pary walutowej EUR/USD (1 dzień)

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk