• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
mk od zera
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego warto śledzić zachowania banków centralnych
- Jaki wpływ na notowania walut mają zmiany stóp procentowych

Na kursy walut notowanych na rynku może wpływać wiele czynników. Zaliczamy do nich tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, czy stopę bezrobocia. Jednak aktualnie największy wpływ na wahania kursów walut mają decyzje banków centralnych w sprawie stóp  procentowych, które determinują przepływ kapitału, a tym samym wpływają na siłę waluty danego kraju. Dodatkowo, wszystkie wymienione wcześniej wskaźniki makroekonomiczne wpływają na kurs walutowy właśnie pośrednio przez kanał stopy procentowej.

 

Jak wygląda to w teorii

Stopy procentowe są najważniejszym narzędziem, jakiego używają banki centralne w kształtowaniu swojej polityki monetarnej. W prostych słowach oznacza to, że poprzez zmiany wysokości stóp procentowych bank centralny ustala koszt pieniądza na rynku, wpływa na poziom inflacji w kraju, a także stymuluje rozwój gospodarczy.

W praktyce, dla inwestorów handlujących walutami na rynku Forex, najważniejszą rzeczą jest różnica pomiędzy poziomem stóp procentowych w różnych krajach. Dla przykładu weźmy państwo A i B - początkowo w obydwu krajach stopy procentowe byłyustalone na poziomie 5%. W pewnym momencie państwo A podnosi stopę procentową do poziomu 6% (wraz ze wzrostem stóp procentowych zwiększa się oprocentowanie lokat oraz rentowność obligacji). Spowoduje to, że inwestowanie w tym kraju będzie korzystniejsze. W takiej sytuacji inwestorzy z państwa B, zachęceni większą stopą zwrotu, zaczną lokować swój kapitał w kraju A. Chcąc kupić obligacje, czy dokonać lokaty, będą musieli wymienić walutę swojego kraju na walutę kraju A. Przełoży się to na wzrost wartości waluty państwa A względem waluty państwa B.

 

Jak wygląda to w praktyce

Dobrym przykładem może być zachowanie kursu EUR/USD na przełomie roku 2013/2014. Wtedy Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zapowiedział zakończenie pobudzania gospodarki poprzez program QE. Ta informacja była wskazówką, że warunki panujące w amerykańskiej gospodarce systematycznie poprawiają się, a co za tym idzie, podwyżka stóp procentowych przy dalszej poprawie warunków będzie uzasadniona.

Na drugim biegunie znajdowała się wtedy gospodarka Strefy Euro, która borykała się z niskim tempem wzrostu gospodarczego, słabnącą inflacją i wzrostem bezrobocia. Europejski Bank Centralny (ECB) w zaistniałej sytuacji zaczął obniżać stopy procentowe w latach 2013 i 2014. Rozbieżne cele tych dwóch banków centralnych spowodowały mocną aprecjację dolara amerykańskiego w stosunku do euro, którą możemy zobaczyć na poniższym wykresie.

Wykres 1. Spadek notowań euro w stosunku do dolara amerykańskiego

FXMAG forex stopa procentowa i jej wpływ na rynek 1 

Osoby chcące zacząć inwestować na rynku walutowym muszą zdawać sobie sprawę z wpływu stóp procentowych na kursy walut. Najważniejszym aspektem jest odpowiednie wsłuchanie się w komunikaty banków centralnych, jak również na wypowiedzi decydentów i przewodniczących tych banków, aby moc wychwycić zbliżające się zmiany jak najwcześniej.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wpływu stopy procentowej to zapisz się na dzisiejszy webinar z cyklu "Handluj Fundamentalnie"  dotyczących analizy fundamentalnej, prowadzony przez Daniela Kosteckiego, twórcę bloga Magictrader. Podczas dzisiejszego webinaru skupimy się właśnie na stopie procentowej. To ona jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zmiany kursów w długim terminie.


Marcin Kozera

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Niezależny trader specjalizujący się głównie w geometrii rynkowej.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk