• Odbierz prezent
Stop Loss - zasady ustawiania zleceń na rynku Forex

Statystyki są nieubłagane i wskazują, że wiele osób stawiających pierwsze kroki tradera tylko sporadycznie stosuje zlecenia Stop Loss. Zgodnie z psychologią inwestycyjną wiąże się to ze zbytnią pewnością siebie, która nie jest tu wskazana i często skutkuje stratami zamiast oczekiwanego zysku. Życie udowadnia, że zlecenia Stop Loss muszą być wykorzystywane w każdej, nawet najmniejszej transakcji ponieważ jest to zabezpieczenie przed zbyt dużymi, niekontrolowanymi stratami.

Umiejscowienie Stop Loss

Stop Loss należy ustawić przed otwarciem transakcji, na wypadek gdyby gwałtowny ruch rynkowy tuż po otwarciu zlecenia nie spowodował strat. Istnieje nieskończona ilość możliwości ustawiania Stop Loss. Jedną z metod jest umiejscowienie Stop Loss na poziomie ceny, do której rynek (według nas) nie dojdzie. Oznacza to, że jeżeli rynek dotrze do ceny na poziomie, na której umieszczony jest Stop Loss to wtedy inwestor chce wyjść z transakcji. Stop Loss to gwarantuje. Kolejnym sposobem jest umieszczanie Stop Loss w oparciu stosunku zysku do ryzyka, jakie jest stosowane w strategii inwestora. Czyli prawidłowe ustawienie Stop Loss uwzględnia potencjalny zysk oraz odpowiednio dobrane do niego ryzyko. Jeszcze inną metodą jest umiejscowienie Stop Loss’a w oparciu o wskaźniki wykorzystywane w strategii. Stop Loss zawsze powinien być dobrze zaplanowany i przeanalizowany. Musi być ustawiony w oparciu o warunki jakie panują na rynku oraz price action. Powinien również uwzględniać właściwy stosunek zysku do ryzyka (zgodny ze strategią inwestora).

Pomocne zasady ustawiania Stop Loss

Max/Min poprzedniej świecy

Niezależnie od tego gdzie inwestujemy, na rynku Forex czy na giełdzie, Stop Loss powinien się znaleźć po drugiej stronie świecy, w oparciu o którą otwieramy transakcję oraz powinien być ustawiony 1-3 pipsy poza knotem tej świecy.

Stop Loss - zasady ustawiania zleceń        - 1.

Przesuwanie Stop Loss po Max/Min Poprzedniej Świecy

Przestawianie Stop Loss po minimach bądź maksimach kolejnych świec jest działaniem niezwykle intuicyjnym. Cena porusza się w dobrym dla inwestora kierunku, należy więc zacząć myśleć o przestawieniu zlecenia obronnego. Śledzimy zachowanie wykresu i tak szybko jak zamknie się ostatnia widoczna na Minusem tego sposobu jest fakt, że nawet bardzo nieduży ruch ceny w stronę przeciwną do zakładanego będzie powodował zamknięcie pozycji.

Stop Loss - zasady ustawiania zleceń        - 2

Ostatni Szczyt/Dołek

Inną odmianą poprzedniego sposobu jest przestawianie Stop Loss po ostatnich szczytach, bądź dołkach widocznych na wykresie. Pozycja zamyka się dopiero przy większym ruchu ceny przebijającej ostatni szczyt bądź dołek. Zyskujemy więcej czasu na podjęcie decyzji ale wymaga to niezwykłego skupienia i uwagi w przestawianiu zleceń obronnych co jedną świecę. Szczególnie jest to uciążliwe na niskich interwałach.

Stop Loss Czasowy

Stop Loss Czasowy działa niezależnie od wydarzeń na wykresie, po określonym czasie i wykonywany jest ręcznie. Idea stosowania Stop Loss Czasowego jest niezwykle prosta. Szczególnie przydatny jest inwestorom działającym w oparciu o Day Trading w którym szczególnie ważne jest krótkoterminowe momentum rynkowe poruszające ceną na kilkanaście – kilkadziesiąt pipsów. Ten mały, dynamiczny skok ceny jest tym co jest najbardziej potrzebne w tej chwili . Liczymy na niego a jeśli go nie ma, to wtedy musimy uciekać z rynku jak najszybciej, ręcznie zamykając transakcję i nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń.

Stop Loss na Break Even(BE)

Według doświadczonych traderów jedną z najbardziej skutecznych aczkolwiek często zapominanych zasad dotyczących ustawiania Stop Loss jest jego jak najszybsze przestawianie na poziom wejścia w pozycję tzw. Break Even lub BE czyli cenę otwarcia. Cena porusza się w pożądanym przez tradera kierunku o kilka pipsów i wtedy inwestor tak szybko jak to możliwe przestawia zlecenie Stop Loss na tzw. Break Even .W sytuacji jeśli cena zawróci a zlecenie zamknie się na Stop Loss transakcja wychodzi na zero.

Trailing Stop

Jest to odmiana Stop Loss podążającego za ceną zmierzającą w interesującym nas kierunku. Zlecenie automatycznie podąża za ceną co pips dostosowując swój poziom. Ustawiając wielkość Stop Loss decydując w jakiej stałej odległości od rynku ma się on znajdować korzystamy ze skryptu wbudowanego w platformę.

Stop Loss - zasady ustawiania zleceń        - 3

ATR (Average True Range)

ATR przedstawia średnią zmienność cen w danym interwale i dlatego wykorzystuje się go do ustawiania wielkości Stop Loss właśnie w oparciu o ten wskaźnik. Wielkość Stop Loss równa jest wielokrotności ATR (często przyjmuje się SL=ATR*2). Stop Loss oparty o ATR nazywa się Volatility Stop. Do ustawienia wykorzystujemy platformę MetaTrader4, odczytujemy parametry dla danego momentu wskaźnika ATR i w oparciu o nie ustawiamy Stop Loss.

Stop Loss - zasady ustawiania zleceń        - 4


Jan Gajewski

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydziału Ekonomii Finansów i Zarządzania. Aktywny inwestor obecny na rynku Forex od 9 lat. Inwestuje głównie na długoterminowych pozycjach i specjalizuje się w analizie technicznej. Pracował w bankowym dziale analiz na stanowisku anlityk finanoswy.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk