• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. (2021-06-02 15:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) działając na podstawie na podstawie art. 395, 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk. Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020, którego przedstawienie i rozpatrzenie przewidziane jest w ramach punktu 8 planowanego porządku obrad a przyjęcie w ramach punktu 9.3 planowanego porządku obrad zostanie przekazane w odrębnym raporcie bieżącym po ich sporządzeniu.
Załączniki
PlikOpis
2021-06-02_Stilo_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfOgłoszenie ZWZ
2021-06-02_Stilo_Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-02Piotr SiudakPrezes ZarząduPiotr Siudak
2021-06-02Krzysztof ŻurowskiCzłonek ZarząduKrzysztof Żurowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk