• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2021 r. (2021-11-23 18:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia:2021-11-23
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 23 listopada 2021 roku do Spółki wpłynęło od Akcjonariusza uprawnionego do co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. PowerPlus Pentad Investments S.A. S.K.A. datowane na ten sam dzień żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 grudnia 2021 roku, godz. 12:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje załączniki do ww. żądania tj. i) proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 21 grudnia 2021 roku, ii) projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 21 grudnia 2021 roku oraz iii) proponowaną nową treść statutu Spółki.
Mając powyższe na uwadze działając na podstawie na podstawie 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 , 402(1)i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (KSH), niniejszym zwołuje na dzień 21 grudnia 2021 roku, na godzinę 12:00,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku pod adresem ul. Traugutta 115c, 80-226 Gdańsk. Ponadto Spółka przekazuje treść Opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów serii C oraz akcji serii J.
Pełną treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
1_Załączniki do wniosku o zwolanie NWZ.pdfZałączniki do wniosku o zwołanie NWZ
2_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
3_Projekty uchwał NWZ.pdfProjekt uchwał NWZ
4_Opinia Zarządu.pdfOpinia Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Stilo Energy S.A.
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657369125767
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-23Jarosław KrólPrezes Zarządu
2021-11-23Piotr KowalczewskiCzłonek Zarządu
2021-11-23Krzysztof ŻurowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk