• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej (2021-11-17 17:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-11-17
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje o zawarciu w dniu 17 listopada 2021 roku z klientem biznesowym [Zamawiający] umowy na wykonanie elektrowni fotowoltaicznej [Umowa].
Przedmiotem Umowy jest wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy ponad 1.000 kWp [ang. kilo watt peak] na powierzchni przemysłowej ponad 18 ha.
Wynagrodzenie Emitenta za realizację przedmiotu Umowy wynosi ok. 2,7 mln zł netto.
Termin realizacji przez Spółkę przedmiotu Umowy przewiduje się na realizację w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w zależności od procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zgodnie z Umową Spółka udzieli Zamawiającemu gwarancji produktowej na okres 12 lat.
Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają z upływem 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu Umowy.
Umowa przewiduje możliwość zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku zwłoki Emitenta w wykonaniu instalacji z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekraczać 10% wynagrodzenia brutto, a ponadto Umowa przewiduje zapłatę przez Spółkę na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy z przyczyn zależnych od Spółki.
Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej rozwiązania lub wypowiedzenia nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-17Jarosław KrólPrezes Zarządu
2021-11-17Piotr KowalczewskiCzłonek Zarządu
2021-11-17Krzysztof ŻurowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk