• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 września 2021 r. (2021-09-02 15:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-09-02
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 września 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A. (“Spółka”) informuje, że w związku z żądaniem akcjonariusza złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 września 2021 roku („NWZ”) Spółka dokonała zmiany pierwotnie ogłoszonego porządku obrad NWZ zgodnie ze złożonym żądaniem akcjonariusza w ten sposób, że po punkcie 7 pierwotnego porządku obrad NWZ dodano oznaczony kolejnym numerem punkt w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Wobec powyższego poniżej Spółka przekazuje rozszerzony porządek obrad NWZ:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcia uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Treść projektu uchwały do nowego punktu porządku obrad NWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Stilo_ESPI_15_2021_zalacznik.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-02Piotr SiudakPrezes Zarządu
2021-09-02Aleksander CzarnieckiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk