• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Przydział akcji serii N (2022-03-23 16:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2022
Data sporządzenia: 2022-03-23
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Przydział akcji serii N
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 23 marca 2022 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 63.633 akcji serii N o wartości nominalnej 10,00 zł każda wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STILO ENERGY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 stycznia 2022 roku oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena emisyjna jednej akcji serii N wyniosła 10 zł.
Akcje serii N po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS będą przedmiotem ubiegania się przez Spółkę o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-23Jarosław KrólPrezes Zarządu
2022-03-23Piotr KowalczewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk