• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Powzięcie informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki objętym umową lock-up (2022-07-20 22:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2022
Data sporządzenia: 2022-07-20
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Powzięcie informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki objętym umową lock-up
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 20 lipca 2022 roku otrzymał od Powerplus Pentad Investments S.A SKA będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym 690 084 akcji stanowiących 39,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takiej samej liczbie głosów [Pentad], informację o wpłynięciu w tym samym dniu do Pentad ze strony Grupa Altkom S.A. [GA] niewiążącej oferty nabycia akcji oraz finansowania, zgodnie z którą GA wskazała na następującą propozycję zaangażowania kapitałowego:
- konwersja udzielonej przez GA do Pentad pożyczki w wysokości 2 mln zł na 200.000 akcji Emitenta,
- zakup od obecnych akcjonariuszy od 850.000 do 1.110.000 akcji Spółki po cenie 0,30 zł,
- udzielenie Emitentowi struktury finansowej w wysokości do 3,5 mln zł pod warunkiem akceptacji przez Bank warunków struktury finansowej, GA jako głównego akcjonariusza oraz wyrażenia zgody na redukcję zadłużenia wobec Banku o 40% i spłaty w okresie 4 lat od kolejnego roku w ramach postępowania o zawarcie układu,
- przyjęcie przez Zgromadzenie Wierzycieli Planu Restrukturyzacji, w którym pozostałe zobowiązania są zredukowane o 60%, a spłata rozłożona w okresie 4 lat;
- anulowanie/odkupienie przez Spółkę 174.356 warrantów serii B po cenie 0,05 zł, a w przypadku braku skorzystania z oferty sprzedaży umorzenie pozostałych bez możliwości ich wykonania;
- zobowiązania się GA do współpracy z Nadzorcą w postępowaniu o zawarcie układu w celu przedstawienia odpowiednich propozycji planu restrukturyzacji;
- akceptacji przez obecną Radę Nadzorczą wskazanego zespołu oraz składu Zarządu;
- podpisania wstępnych umów nabycie akcji, w których zapłata będzie warunkowana przyjęciem układu z wierzycielami;
- powyższe warunki pozostają aktualne do 26 lipca br.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami Pentad przeprowadzi analizy otrzymanej oferty z punktu widzenia interesów Pentad jako akcjonariusza jak również jej potencjalnego wpływu na Spółkę. O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ew. realizacją scenariusza opartego o realizację przedmiotowej oferty Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.
Emitent przypomina, iż Prezesem Zarządu Pentad jest Pan Alfonso Kalinauskas, który pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.MESSAGE (ENGLISH VERSION)
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)STILO ENERGY S.A.

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)80-226
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Traugutta
115C(ulica)
(numer)+48 799 399 898
+48 799 399 898(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)5851481657

(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-20Alfonso Kalinauskas
Prezes Zarządu
2022-07-20Zenon Szczepkowski Prokurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk