• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r. (2021-09-17 14:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na dzień 22 września 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A. [“Spółka”] informuje, iż w dniu 17 września 2021 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Akcjonariusza Powerplus Pentad Investments S.A. S.K.A. [„Akcjonariusz”] dotyczące cofnięcia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania brakującego członka Rady Nadzorczej oraz wniosku w sprawie rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w przedmiocie „powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku”.

W uzasadnieniu złożonego oświadczenia Akcjonariusz wskazał, że w związku z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej, wskutek przystąpienia do niej w dniu 17 września 2021 r. Pana Piotra Siudaka, Rada może w pełni wykonywać swoje obowiązki ustawowe i statutowe polegające na bieżącym nadzorze nad działalnością Spółki, co czyni również wniosek o powołanie rewidenta bezprzedmiotowym.

Zarząd Spółki mając na uwadze powyższe oraz brak innych spraw przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanowił o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stilo Energy S.A. zwołanego na 22 września 2021 r. ze względu na jego bezprzedmiotowość. Decyzja o odwołaniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została zaakceptowana przez Radę nadzorczą Spółki.MESSAGE (ENGLISH VERSION)
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)STILO ENERGY S.A.

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)80-226
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Traugutta
115C(ulica)
(numer)+48 799 399 898
+48 799 399 898(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)5851481657

(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Aleksander Czarniecki
Członek Zarządu
2021-09-17Krzysztof ŻurowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk