• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR (2021-09-15 15:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Informacje o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane na podstawie art. 19 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd STILO ENERGY S.A. ["Spółka", „Emitent”] informuje, że w dniu 15 września 2021 roku do Spółki wpłynęło od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce tj. Prezesa Zarządu powiadomienie notyfikacyjne sporządzone w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR dotyczące nabycia 1.400 akcji Spółki, którego treść stanowi Załącznik 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie w tym samym dniu Prezes Zarządu Emitenta przekazał Spółce powiadomienie notyfikacyjne dotyczące nabycia 708 akcji Spółki [Załącznik 2], które zostało przekazane w związku z powzięciem przez ww. osobę w dniu dzisiejszym informacji z domu maklerskiego o omyłkowym nieuwzględnieniu w zestawieniu rozliczonych transakcji o których Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 13/2021 wskazanych powyżej dodatkowych 708 akcji Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
1a_Załącznik_1_Powiadomienie notyfikacyjne PS..pdf
1b_Załącznik_2_Powiadomienie notyfikacyjne PS..pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk