• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Informacja w sprawie rezygnacji Zarządu Stilo Energy S.A. (2022-06-30 10:06)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2022
Data sporządzenia:2022-06-30
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Informacja w sprawie rezygnacji Zarządu Stilo Energy S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2022 r. Spółka otrzymała od Pana Jarosława Króla pełniącego dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Piotra Kowalczewskiego i Pana Krzysztofa Żurowskiego pełniących dotychczas funkcję Członków Zarządu w Spółce rezygnacje z pełnionych funkcji z mocą na koniec dnia 30 czerwca 2022 r.
Jednocześnie w załączeniu Spółka przekazuje informację dla akcjonariuszy Spółki dotyczącą indywidulanych decyzji ww. osób zarządzających o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji w Spółce.
O kolejnych zdarzeniach dot. składu osobowego Zarządu Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.
Dodatkowo Spółka wskazuje, że zgodnie z § 17 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu publikacja niniejszego raportu bieżącego czyni zadość przekazaniu informacji bieżącej o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
PlikOpis
STILO_ESPI_19_2022_Zalacznik_Informacja nt. rezygnacji Zarzadu.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-30Jarosław KrólPrezes Zarządu
2022-06-30Piotr KowalczewskiCzłonek Zarządu
2022-06-30Krzysztof ŻurowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk