• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce (2022-04-08 15:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia: 2022-04-08
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd STILO ENERGY S.A. ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 roku do Spółki wpłynęło od PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA datowane na ten sam dzień zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 t.j., z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) PowerPlus Pentad Investments S.A. SKA z siedzibą w Warszawie (dalej „Pentad”) zawiadamia o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stilo Energy S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS nr 0000711740, spółka notowana na rynku NewConnect) (dalej „Spółka”).
1. Zwiększenie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiło wskutek nabycia 62.616 akcji nieuprzywilejowanych Spółki w ramach emisji akcji serii „N”, o której rejestracji przez KRS Spółka poinformowała raportem bieżącym 6/2022 w dniu 5 kwietnia 2022 r. wskazując, że w tym dniu (5 kwietnia 2022 r.) nastąpiło zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Przed zmianą udziału Pentad posiadał 627.468 akcji Spółki, co stanowiło 36,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawało prawo do 627.468 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 36,98% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Po transakcji opisanej w punkcie 1 Pentad posiada 690.084 akcje Spółki, co stanowi 39,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz daje prawo do 690.084 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 39,2% udziału w ogólnej liczbie głosów.
4. Podmioty zależne od Pentad nie posiadają akcji Spółki.
5. Przedmiotem transakcji, o której mowa w punkcie 1 i 4 nie były instrumenty, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy lub art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy i Pentad nie posiada takich instrumentów.
6. Zawiadamiający nie posiada akcji w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-04-08Jarosław KrólPrezes Zarządu
2022-04-08Piotr KowalczewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk