• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Informacja o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych (2022-05-18 08:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-05-18
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Informacja o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj.18.05.2022r. mając na uwadze aktualne uwarunkowania otoczenia rynkowego w którym działa Emitent oraz założone cele strategii rozwoju Spółki, podjął decyzje o rozpoczęciu przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych.
W ramach przeglądu opcji strategicznych pod uwagę zostaną wzięte różne scenariusze dalszego rozwój Spółki w tym m.in. ewentualne możliwe zaangażowanie nowych inwestorów, refinansowanie zadłużenia bankowego oraz możliwe inne źródła finansowania działalności Spółki.
Nie można przy tym wykluczyć, że wybór konkretnego scenariusza mógłby prowadzić również do ewentualnej zmiany w obecnej strukturze akcjonariatu Spółki, przy czym na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Emitent nie podjął żadnych kierunkowych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej jak i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta.
O kolejnych istotnych etapach procesu przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki będzie informował w trybie stosownych raportów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-18Jarosław KrólPrezes Zarządu
2022-05-18Piotr KowalczewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk