• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Informacja nt. zamiaru przeprowadzenia emisji akcji Spółki (2021-11-16 17:24)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-11-16
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Informacja nt. zamiaru przeprowadzenia emisji akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 16 listopada 2021 r. podjął decyzję o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu pozyskania co najmniej 2 mln zł.
Zgodnie z wstępnymi założeniami Emitenta, planowana emisja akcji zostałaby przeprowadzona po cenie nominalnej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki.
W ocenie Spółki środki finansowe pozyskane z ww. emisji umożliwią dalszą rozbudowę oferty produktowej Emitenta i tym samym przyczynią się do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki.
Ponadto zgodnie z przyjętymi w dniu dzisiejszym założeniami, po udzieleniu niezbędnych zgód korporacyjnych Zarząd Spółki zamierza zaproponować zmianę Statutu poprzez upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 300.000 akcji Spółki [kapitał docelowy]. Intencją uchwalenia kapitału docelowego jest udostępnienie Spółce elastycznych narzędzi finansowania, które pozwolą reagować na przewidywane kierunki rozwoju całej branży.
W najbliższych dniach Spółka planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, natomiast o kolejnych istotnych działaniach w ww. obszarach Spółka będzie informować na bieżąco w trybie właściwych raportów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-16Jarosław KrólPrezes Zarządu
2021-11-16Krzysztof ŻurowskiCzłonek Zarządu
2021-11-16Piotr KowalczewskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk