• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Informacja nt. działań związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Stilo Energy. (2022-06-29 20:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia: 2022-06-29
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Informacja nt. działań związanych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Stilo Energy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2022 w sprawie podjęcia działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania układowego Stilo Energy S.A., Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2022 r. działając z ostrożności procesowej i kierując się interesem Emitenta i wierzycieli zdecydował o złożeniu z tym samym dniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, który wejdzie w życie w przypadku ewentualnego zmaterializowania się scenariusza niezakończenia powodzeniem postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, które pozostaje w toku.
Emitent przypomina, że zgodnie z ww. raportem bieżącym ESPI nr 14/2022, z dniem 31 maja 2022 r. wobec Spółki zostało dokonane obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego na dzień 31 maja 2022 r. w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przed nadzorcą układu, które to postępowanie na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pozostaje w toku.
Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny, a Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia wniosku restrukturyzacyjnego.
O kolejnych istotnych etapach związanych z ww. postepowaniami Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-29Jarosław KrólPrezes Zarządu
2022-06-29Piotr KowalczewskiCzłonek Zarządu
2022-06-29Krzysztof ŻurowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk