• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych – wyniki głosowania i przyjęcie układu przez wierzycieli (2022-08-24 12:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2022
Data sporządzenia: 2022-08-24
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych – wyniki głosowania i przyjęcie układu przez wierzycieli
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022 w sprawie planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych oraz informacji zamieszczonych w tym zakresie w ostatnim raporcie okresowym za II kwartał 2022 r., Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 roku Emitent otrzymał od nadzorcy układu informację o wynikach głosowania nad układem Emitenta obejmującym propozycje układowe przedstawione w ww. raporcie bieżącym.
Zgodnie z otrzymaną informacją układ został przyjęty przez wierzycieli.
W głosowaniu udział wzięło łącznie 183 wierzycieli reprezentujących ok. 6,5 mln zł wierzytelności objętych układem, a łącznie [bez podziału na grupy] za przyjęciem układu oddano w ujęciu ilościowym łącznie 90,16% głosów, a przeciw układowi było 9,84% głosów, natomiast w ujęciu kapitałowym za przyjęciem układu oddano 76,02% głosów, a przeciw układowi było 23,98% głosów.
Jednocześnie Spółka informuje, że w oparciu o znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego układ przyjęty przez wierzycieli wymaga zatwierdzenia przez sąd, a wniosek w tym zakresie zostanie złożony przez Spółkę do końca sierpnia br.
O kolejnych istotnych etapach związanych z ww. postępowaniem o zatwierdzenie układu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)STILO ENERGY S.A.

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)80-226
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Traugutta
115C(ulica)
(numer)+48 799 399 898
+48 799 399 898(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)5851481657

(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-08-24Alfonso Kalinauskas
Prezes Zarządu
2022-08-24Leonard DettlaffProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk