• Odbierz prezent
STILO ENERGY S.A.: Aktualizacja informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki (2022-07-28 08:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2022
Data sporządzenia: 2022-07-28
Skrócona nazwa emitenta
STILO ENERGY S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 w sprawie niewiążącej oferty złożonej Akcjonariuszom Stilo Energy S.A. ze strony Grupy Altkom S.A. [GA], Zarząd Stilo Energy S.A [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 27 lipca 2022 roku otrzymał od Powerplus Pentad Investments S.A SKA będącego akcjonariuszem Spółki posiadającym 690 084 akcji stanowiących 39,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz takiej samej liczbie głosów [Pentad], informację o wpłynięciu w tym samym dniu do Pentad ze strony GA oświadczenie o przedłużeniu do dnia 3 sierpnia 2022 r. ważności niewiążącej oferty nabycia akcji oraz finansowania Emitenta, o której Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami Pentad, po przeprowadzeniu analiz oferty GA z punktu widzenia interesów Pentad jako akcjonariusza, jak również jej potencjalnego wpływu na Spółkę, uznał, że o ile nie pojawi się lepsza oferta w terminie do 2 sierpnia 2022 r. do godziny 10.00 przyjmie ofertę GA w sposób pozwalający GA osiągnąć 60% udział w kapitale zakładowym Spółki, pod warunkiem, że wszyscy akcjonariusze objęci umowami lock-up zgodzą się sprzedać 73,2766% z posiadanych akcji objętych lock-up [łącznie 1.011.759 akcji z 1.380.739 akcji objętych umowami lock-up] na rzecz GA na warunkach podanych przez GA w ofercie z 20 lipca 2022 r. Dodatkowym warunkiem przyjęcia oferty jest wyrażenie zgody przez posiadaczy warrantów serii B na ich anulowanie / odkupienie przez Spółkę.
W ramach powyższej transakcji Pentad z posiadanych 616.207 akcji objętych umową lock-up zamierza przekazać 80.000 akcji GA tytułem spłaty pożyczki i sprzedać 392.914 akcje (73,2766% z pozostałych 536.207 akcji objętych umową lock-up).
Emitent przypomina, iż Prezesem Zarządu Pentad jest Pan Alfonso Kalinauskas, który pełni jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)STILO ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STILO ENERGY S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-226Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta115C
(ulica)(numer)
+48 799 399 898+48 799 399 898
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5851481657
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-28Alfonso Kalinauskas
Prezes Zarządu
2022-07-28Zenon SzczepkowskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk