• Odbierz prezent
STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r. (2021-06-16 22:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
STARWARD INDUSTRIES S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Starward Industries S.A. („Emitent”;”Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy („ZWZA”) Emitenta, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 r. w sali konferencyjnej hotelu INX Design Hotel, piętro -1, przy ul. Starowiślnej 91 w Krakowie.

Zarząd Spółki informuje, że wśród podjętych uchwał znajduje się m.in. Uchwała nr 19/16/06/2021 w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje ujednoliconą treść Statutu Spółki uwzględniającą uchwalone zmiany.

Podczas obrad ZWZA nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte na ZWZA 16.06.2021.pdf
Statut - tekst jednolity 16.06.2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARWARD INDUSTRIES S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-701Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa12
(ulica)(numer)
690 790 805
(telefon)(fax)
ir@starward.cowww.starward.industries
(e-mail)(www)
6772437711381277255
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Marek MarkuszewskiPrezes Zarządu
2021-06-16Mariusz AntkiewiczCzłonek Zarządu
2021-06-16Daniel BetkeCzłonek Zarządu
2021-06-16Dawid SękowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk