• Odbierz prezent
STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r. (2023-09-22 12:36)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Starhedge S.A. siedzibą w Warszawie, (dalej: "Emitent" "Spółka "), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, oraz do raportu bieżącego 11/2023 z dnia 12 września 2023 informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze 2023 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.

Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu została pierwotnie określona na dzień 16 września 2023 roku. a następnie zmieniona na 26.09.2023. Nowy terminy przekazania Skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze 2023 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe to 28.09.2023 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-820Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łączyny5
(ulica)(numer)
22 428 42 4822 431 08 01
(telefon)(fax)
biuro@starhedge.plwww.starhedge.pl
(e-mail)(www)
9260001337970517930
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Aleksandra FritzPrezes ZarząduAleksandra Fritz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk