• Odbierz prezent
STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (2022-10-04 21:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2022
Data sporządzenia:2022-10-04
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „Emitentem” lub "Spółką") działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamia, że w dniu 4 października 2022 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, tj. Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zawierające informacje o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 15%, udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta spowodowanej zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Treść otrzymanego od akcjonariusza zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienieInwest.4.10.22.pdfZawiadomienie otrzymane od Invest Sp. z o.o.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-820Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łączyny5
(ulica)(numer)
22 428 42 4822 431 08 01
(telefon)(fax)
biuro@starhedge.plwww.starhedge.pl
(e-mail)(www)
9260001337970517930
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-04Aleksandra FritzPrezes ZarząduAleksandra Fritz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk