• Odbierz prezent
STARHEDGE S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta (2021-10-21 23:33)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-10-21
Skrócona nazwa emitenta
STARHEDGE S.A.
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Mateusza Kaczmarka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W treści otrzymanej informacji Pan Mateusz Kaczmarek jako przyczyny rezygnacji wskazał względy osobiste oraz obowiązki zawodowe, które nie pozwalają panu Mateuszowi Kaczmarkowi na pełne zaangażowanie się w pracę Rady Nadzorczej Emitenta.
Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Mateuszowi Kaczmarkowi za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STARHEDGE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-820Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łączyny5
(ulica)(numer)
22 428 42 4822 431 08 01
(telefon)(fax)
biuro@starhedge.plwww.starhedge.pl
(e-mail)(www)
9260001337970517930
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-21Aleksandra FritzPrezes ZarząduAleksandra Fritz

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk